اسامی کاندیداهای شورای اسلامی شرکت صنایع آذرآب

ابوالفضل آژ

ابوالفضل آژ

ماشین کار 1

کارگاه ماشین کاری HMC

دیپلم گرافیک

قاسم احسانی

قاسم احسانی

جوشکار فشار قوی 1

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نفت و گاز

دیپلم الکترونیک

مجید اکبری

مجید اکبری

اپراتور فین تیوپ ارشد

ماشین کاری SPP صنایع نیروگاهی

فوق دیپلم ماشین ابزار

بخشی

علی بخشی

جوشکار 2

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نفت و گاز

لیسانس حسابداری

حمیدرضا پارسائی

حمیدرضا پارسائی

ماشین کار 1

کارگاه ماشین کاری LMC

دیپلم مکانیک اتومبیل

جابری

علیرضا جابری

کارشناس بازرسی کیفیت 1

بازرسی و کنترل کیفیت ساخت صنایع نیروگاه های آبی

لیسانس مهندسی مکانیک

جانملکی

محمد جانملکی

مونتاژکار 2

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نفت و گاز

دیپلم ریاضی

مهدی جعفری انجدانی

مهدی جعفری انجدانی

کارشناس برنامه ریزی ارشد

برنامه ریزی و کنترل تولید ساخت صنایع نفت و گاز

فوق لیسانس مهندسی صنایع

حمید رضا حمزه لو

حمیدرضا حمزه لو

مونتاژکار 2

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نفت و گاز

فوق لیسانس حسابداری

دارابی

بهزاد دارابی

جوشکار فشار قوی 1

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نفت و گاز

دیپلم

رحمانی

محمدابراهیم رحمانی

رئیس توسعه و پشتیبانی سیستم ها

توسعه و پشتیبانی سیستم ها

فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر( معماری سیستم های کامپیوتری)

علی رفیعی

علی رفیعی

رئیس برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی منابع انسانی

لیسانس آمار

غلامرضا رفیعی

غلامرضا رفیعی

رئیس دفتر معاونت برنامه ریزی و کنترل پروژه

معاونت برنامه ریزی و کنترل پروژه

دیپلم برق

مجاهد شکری

مجاهد شکری

جوشکار فشار قوی 2

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نیروگاهی

دیپلم

مجید شمس خانی

مجید شمس خانی

جوشکار فشار قوی 1

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نیروگاهی

دیپلم تجربی

صابر شیرین آبادی

صابر شیرین آبادی فراهانی

جوشکار 2

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نیروگاهی

دیپلم ادبیات

جواد صابری

جواد صابری

مونتاژکار 2

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نیروگاهی

دیپلم ساخت و تولید

محمدصالحی

محمد صالحی

ماشین کار 2

کارگاه ماشین کاری LMC

فوق دیپلم نقشه کشی

احسان طیبی

احسان طیبی

کارشناس طراح ارشد

مهندسی ساخت صنایع نیروگاهی

لیسانس مهندسی مکانیک

علیمحمد عبدی

علیمحمد عبدی

رادیو گرافر ارشد

بازرسی های مشترک امور تضمین کیفیت

دیپلم مکانیک

داود عسگری

داود عسگری

جوشکار فشار قوی 2

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نیروگاه های آبی

سیکل

میثم علی نژاد

میثم علی نژاد

کارشناس کنترل کیفیت ارشد

بازرسی محصول

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

مهدی عیار

مهدی عیار

مونتازکار 1

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نفت وگاز

دیپلم

داود معروفی

داود معروفی

جوشکار ارشد

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نفت وگاز

دیپلم

سید کریم میرزاد

سید کریم میرزاد

مونتاژکار 1

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نیروگاهی

فوق دیپلم نساجی

عقیل نظری

عقیل نظری

سرپرست جوش و مونتاژ شیفت

ساخت صنایع نفت وگاز

لیسانس جوشکاری

عنایت اله نظم آبادی

عنایت اله نظم آبادی

مدیر طراحی کنترل و برق

امور طراحی پروژه های نیروگاهی

کارشناس حقوق - کارشناس برق قدرت - کارشناس ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سیستم)

سید محمد هاشمی

سید محمد هاشمی

آزمایشگر UPM 1

تست های غیر مخرب صنایع نیروگاهی

فوق دیپلم حسابداری

علیرضا یساولی

علیرضا یساولی

رئیس رسیدگی اسناد

امور مالی

لیسانس حقوق - لیسانس حسابداری - فوق لیسانس مدیریت بازرگانی - کارشناس رسمی دادگستری